Historisk oversikt

 

Tidligere NLCG-leder Stein Sundstrøm gav på styremøtet 23.1.2012 en historisk oversikt over NLCGs aktiviteter og studier fra oppstarten i 1987 fram til idag.