Om NLCG-studier

Generelt om studier i NLCG-regi
Protokollansvarlig prosjektgruppe med leder - i eller utenfor Styret - skal godkjennes av Styret. Lederen vil på vegne av prosjektgruppen være ansvarlig overfor Styret. Det senter som skal lede studien skal godkjennes av Styret.
Den protokollansvarlige har ansvar for:
• endelig utforming av protokoll med formalia [Regional Etisk Komite (REK), SLV Datatilsynet etc].
• datainnsamling
• rapport til deltagerne
• rapport til Styringsgruppen
• bearbeiding av data
• publikasjon etter NLCG sine retningslinjer