Regionalt lungekreftmøte Helse Sørøst 7. juni 2013

På bakgrunn av at en rekke sykehus er involvert i utredning og behandling av lungekreft, og med tanke på å forbedre lungekreftomsorgen i regionen, ble det avholdt et "Tverrfaglig, regionalt møte om lungekreft" på Radiumhospitalet den 7. juni. Nær 70 deltakere fra alle relevante spesialiteter, sykepleiere og forskere møttes. 20 sykehus i regionen var representert. Programmet inneholdt bl.a. innlegg fra Kreftforeningens ass.generalsekretær Opdalshei, og dekket forøvrig store deler av utredning og behandling, inkludert palliasjon og kliniske studier.

Hele møtet er lagt ut på webtv

Kreftforeningen (her ass. gen.sekretær Opdalshei) er opptatt av lungekreft
Kreftforeningen, her representert ved ass.generalsekretær Ole Alexander Opdalshei, er opptatt av lungekreftomsorgen