Regionalt lungekreftmøte, Radiumhospitalet

Som i fjor ble det den 23. mai 2014 arrangert et tverrfaglig regionalt møte for alle som jobber med lungekreft i Helse Sørøst - både leger, sykepleiere og andre ansatte i helsevesenet. Arrangør var Norsk lungekreftgruppe og Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft.

Med ca 80 deltakere fra 17 sykehus og alle relevante spesialiteter, samt sykepleiere - og gode forelesere - ble det et fint møte, og også gode muligheter til å møtes på tvers av både spesialitet og sykehustilhørighet

Program:
0900-0930: Registrering, frukt og kaffe
0930-0955: Velkommen, og nytt fra Kompetansemiljøet og NLCG (Åslaug Helland & Odd Terje Brustugun, onkologer, Radiumhospitalet)
0955-1015: "Forløpspakker" - en innføring (Sissi E. Finstad, seniorrådgiver, Helsedirektoratet)
1015-1035: Lungekreftpasientenes logistikkutfordringer, er de løsbare? (Øystein Stubhaug, lungelege, Gjøvik sykehus, Leder av Helse Sørøsts arbeidsgruppe «Forløpstider lungekreft»)
1035-1050: Diskusjon
1050-1110: Pause
1110-1125: Erfaring med ALK-diagnostikk utenfor universitetsklinikker (Tonje Strømhaug Hajem, patolog, Drammen sykehus)
1125-1145: Screening og tidlig-diagnostikk, to sider av samme sak? (Haseem Ashraf, radiolog, Ahus)
1145-1200: Diskusjon
1200-1250: Lunsj
1250-1310: Hvem bør få, og hvordan går det etterpå? Erfaringer ved stereotaktisk strålebehandling (Endre Røynstrand/Terje Torp, lungeleger, Arendal sykehus)
1310-1335: Nytt fra translasjonsforskning, og aktuelle kliniske studier (Åslaug Helland, onkolog, Radiumhospitalet/studiesykepleiere)

1335-1350: KREMT er kommet! Nasjonalt lungekreftregister. (Lars Fjellbirkeland, lungelege, Rikshospitalet)
1350-1410: Pause
1410-1430: Hvordan gi god distrikts-palliasjon? (Marit Slaaen Jordhøy, onkolog, Hamar sykehus)
1430-1450: Montebellosenteret – «Lær å leve med endringer som følge av kreft» (Silje Høilund, spesialsykepleier/prosjektleder, Montebellosenteret, Mesnali)
1450-1500: Oppsummering (Helland/Brustugun)

Alle foredragene vil etterhvert bli tilgjengelig via webtv.oncolex.no.


Et interessert publikum fulgte forelesningene


Prosjektleder Sissi E. Finstad i HDir gjorde rede for hva som forventes av det nye forløpstids-arbeidet.

Informasjon om fjorårets møte ligger her.