Aktiviteter og referater

NLCG kan gi økonomisk støtte til deltagelse ved faglige møter, primært nordiske samarbeidsmøter, samt ETOP-møter. Søknad må rettes til styret, ved leder, og vil bli vurdert av arbeidsutvalget.

Kommende møter/kurs

Det arrangeres et internasjonalt biomarkør-møte i Trondheim 14.-15. juni 2018. Se link her for ytterligere informasjon.

Årets nasjonale tverrfaglige lungekreftmøte arrangeres 4. mai 2018 på Radiumhospitalet. 

Årets nasjonale tverrfaglige lungekreftmøte arrangeres 5. mai 2017 på Radiumhospitalet

Årets nasjonale tverrfaglige lungekreftmøte arrangeres 27. mai 2016 på Radiumhospitalet. Ett av temaene blir diskusjoner som kan være "Noe å lære av", kasuistikker hvor utgangen ikke ble som forventet, eller situasjoner som ikke dekkes av handlingsprogrammet.

Lungekreftprogrammet under Onkologisk forum 2015, 18-20/11

4th NORDIC PATHOLOGY MEETING (NPM) on HISTOLOGY & BIOMARKERS in NSCLC, Arlanda, 21-22 januar 2016

 

Referat
Referat fra styremøte 8.2.17

Referat fra medlemsmøte 20.11.13

Referat fra styremøte 12.6.13

Referat fra styremøte 30.1.13

Referat fra Styringsgruppemøtet Trondheim (Onk. forum) 21.11.12

Høringsuttalelse til ny nasjonal kreftstrategi 30.11.12

Forslag til statutter, til diskusjon Onkologisk forum 2012

Referat fra styremøte 25.9.12

Referat fra styremøte 12.6.12.

Referat fra styremøte 23.1.12 finnes her.

Referat fra møte i Nordisk studiegruppe for lungekreft i København 19. januar 2012 ligger her.

Se også referatene fra AU-møte og styringsgruppemøte som ble avholdt i forbindelse med Onkologisk forum i november 2011