Organisasjon og kontaktinfo

Styret i Norsk lungekreftgruppe, valgt november 2013, består av følgende medlemmer:

Odd Terje Brustugun (onkolog ved Oslo universitetssykehus - Radiumhospitalet) (leder)
Øystein Fløtten (lungelege ved Haukeland universitetssjukehus) (nestleder)
Bjørn Henning Grønberg (onkolog ved St Olavs hospital) (kasserer)
Paal Fr. Brunsvig (onkolog ved Oslo universitetssykehus - Radiumhospitalet) (sekretær)
Nina Helbekkmo (onkolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge)
Per Christian Moe (lungelege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge)
Sveinung Sørhaug (lungelege ved St Olavs hospital)
Rune Kvåle (onkolog ved Haukeland universitetssjukehus)
Lars Fjellbirkeland (lungelege ved Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet)
Ellinor Heitmann (lungelege ved Ringerike sykehus)
Oppnevnte representanter:
Per Magnus Haram (thoraxkirurg ved St Olavs hospital)
Elin Richardsen (patolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge)
Haseem Ashraf (radiolog ved Ahus)