Translasjonsforskningsgruppa

Åslaug Helland (leder) (onkolog, Oslo universitetssykehus)
Roy Bremnes (onkolog, Universitetssykehuset i Nord-Norge)
Lars Helgeland (patolog, Haukeland universitetssjukehus)
Helge Scott/Peter Jebsen (patologer, Oslo universitetssykehus)
Bjørn Henning Grønberg (onkolog, St Olavs hospital)
Lars Fjellbirkeland (lungelege, Oslo universitetssykehus)
Odd Terje Brustugun (onkolog, Oslo universitetssykehus)

I tillegg deltar andre patologer samt molekylærbiologer fra universitetssykehusene