Stråleterapigruppa

Rene Van Helvoirt (leder)
Jomar Frengen
Kjersti Hornslien
Kjell Ivar Dybvik
Nina Helbekkmo
Odd Terje Brustugun
Dag Clement Johannessen
Ingrid Espe Heikkilä
Taran Paulsen Hellebust