Styringsgruppa

I henhold til styrevedtak av 12.6.12 er alle leger som er registrert via nlcg.no medlemmer i NLCG, og har møterett på Styringsgruppemøter.