Stråleterapi

Retningslinjene er utarbeidet av Stråleterapigruppa – NLCG, i samarbeid med KVIST-gruppa i Strålevernet. Sist oppdatert høst 2016.

 

PLEXOPATI

Nevropati etter strålebehandling som involverer plexus brachialis skal man være oppmerksom på, selv om faren for tumor-forårsaket nevropati ofte kan være vel så stor som stråleindusert nevropati. Her er litt informasjon om problemstillingen: